Ismon cff.png

Санал болгох бүтээгдхүүн

Бид албан ёсны эрхтэйгээр Дэлхийн шилдэг Израилын усжуулалтын систем болон бусад дэлхийн хөдөө аж айхуйд буй улс орнуудын технологиудаас монголдоо нийлүүлдэг.

Sprinkler background.jpg