top of page
Search

Орхон суманд дуслын усалгааны туршилт

06-р сарын 21-нд Дархан-Уул аймгийн Орхон суманд усалгааны системийг өргөст хэмх услах зориулалтаар зуны хүлэмжид суурилуулсан билээ. Биднийг очих үед өргөст хэмхийн талбайнаасаа усалгааны системээ шилжүүлэн хүрэн манжингийн талбайгаа усалж байв.

Измон Агротек ХХК-c Израил улсын “Netafim” компанийн үйлдвэрлэсэн нэмэлт насос шаардлагагүй 250 м² болон 1000м² талбай бүхий дуслын усалгааны системийг өрхийн тариаланчдадаа санал болгож байгаа билээ.


3 views0 comments
bottom of page