top of page

“Sentek” -н тухай

“Sentek”компани нь1990 онд үүсгэн байгуулагдсан. Тариаланчидад ХАА-н  хөрсний чийгийг хянах шийдлүүдийг гаргадаг.

Австралийн хөдөө аж ахуйн технологийн компани юм.

Drill&Drop-Хөрсний чийг хэмжигч

Drill & Drop Хөрсний чийг хэмжигч нь 30см 60см 90см 120 см уртай бөгөөд мэдрэгчүүд нь 10см тутамд байрлах бөгөөд, Bluetooth- ээр холбогдон хөрсний чийг, хөрсний хэм болон, хөрсний давсжилтын мэдээллийг гар утаснаасаа харах боломжтой мөн “IrriMAX Live” программ дээр хөрсний чийгийн мэдээллийг график байдлаар харж усалгааны горимыг тохируулан тухайн ургамалд тохируулан усалгаагаа хянах боломжтой. Тухайн графикт суурилсан мэдээллээ судалгаа шинжилгээнд ч ашиглах боломжтой юм.

irrimax.jpg
Pic.jpg
Pi.jpg
Picd.jpg

“Delta-T” -н тухай

"SM150" Хөрсний чийг хэмжигч

Picture10.png
Picture11.jpg

"SM150" Хөрсний чийгийн багц систем нь хөрсчийг болон бүтцийг маш хялбар цаг тухайд нь үзүүлэлтүүдийг %-аар харуулдаг ашиглахад хялбар хэрэгсэл юм.

Энэхүү багц систем нь Эрдэс, Хүлэрт холимог, Кокс, Перлит, вольт гэх мэт үзүүлэлтүүдийг хэмжинэ. Хөнгөн бөгөөд ашиглахад тун хялбар, Судалгаа шинжилгээ болон хөдөө аж ахуйн тариалалт, усалгаанд мониторинг хийхэд тохиромжтой.

bottom of page